RAKET

RAKET versterkt sociale vaardigheden van kleuters uit de derde kleuterklas.

Het is een basisvorming voor leerkrachten en ouders over hoe je positief kan omgaan met storend gedrag en richt zich tot de kleuters zelf, hun leerkrachten en ouders.