Babymassage

Massage voor baby’s van zes weken tot zes maanden vergezeld van hun mama en/of papa.
Kind en Preventie organiseert deze sessies in Sint-Niklaas in samenwerking met de CM.